Strona 1 z 1

Dom opieki

: 21 lip 2022, 23:15
autor: Luiza1996
Dom opieki to była dla mnie ostateczność w przypadku mojej babci. Ale potem przyszedł taki stan babci, że wymagała całodobowej, fachowej opieki. Pozostawienie jej w domu, byłoby dla niej męczarnią. Dom opieki stanął na wysokości zadania i babcia jeszcze dłuśższy czas żyła w całkiem dobrym stanie. Odwiedzałam ją tak często jak to było możliwe i widziałam, ż ejest szczęśliwa. Nie bójcie się domów opieki.